Verdieping Roos van Leary: Interpersoonlijke Dynamiek

Inhoud

Deze verdiepingstraining is erop gericht het werken met de Roos van Leary te beheersen.
Gedrag veranderen is niet makkelijk. Wil je mensen begeleiden die hun invloed op de samenwerking willen versterken, dan helpt het als je jezelf bewust bent van de niveau’s waarop interactie voortdurend plaatsvindt: innerlijk, interpersoonlijk en binnen de context waarin mensen samenwerken. Daarom spreken we van Interpersoonlijke Dynamiek.

 

Voor

Professionals die de basistraining Beïnvloed anderen, begin bij jezelf hebben gevolgd of een vergelijkbaar traject, dan wel een in company traject van de Leary Academy. Vrijstelling is mogelijk van toepassing. Dit wordt door  middel van een korte kennisquiz samen gemeten. 
Aan deze training nemen maximaal 6 personen per trainer deel, waardoor het leerrendement hoog is. 

Voorwaarde voor deelname

 • Je hebt de basistraining of vergelijkbaar traject gevolgd
 • Je hebt een intake (schriftelijk en/of mondeling) procedure gevolgd
 • Je hebt ruime en aantoonbare opleiding en ervaring met het begeleiden van mensen in werkcontext

Programma

Dag 1: Persoonlijke interactiestijlen (zelfkennis)

> 3 interactieniveau’s van Leary
> 8 achterliggende onzekerheden
> het kennen van je eigen aandeel in de interactie
> hoe zie je jezelf in relatie tot anderen?

Dag 2: Interactiepatronen (kennis over gedrag van anderen) 

> herkennen van patronen en de aanzet daartoe in het gedrag van de ander
> hoe zien anderen jou
> erkennen van de zorg van de ander

Dag 3: Interactie tussen jou en je cliënten 

> anderen helpen interactiepatronen te beïnvloeden
> anderen helpen met onzekerheid om te gaan
> hoe zie jij anderen? (het voorkomen van tegenoverdracht)
> de Roos van Leary op metaniveau
> Groepsynamiek


Voorbereiding dag 1

 • intake
 • invullen zelfscore Interpersoonlijk Profiel (IPP)
 • invullen nul-meting van je competenties
 • formuleren eigen doelstelling
 • lezen van Deel I uit het boek De Roos van Leary, interactiekunde voor professionals

Dag 1
Persoonlijke interactiestijlen 

 • Verkennen van je persoonlijke interactiekracht
 • Verkennen van je anxieties: onderzoeken van de zorgen die je vrije interactie kunnen belemmeren
 • Wederkerigheid: het effect van jouw gedrag op anderen en gelijktijdig effect van anderen op jou
 • Bewust maken van hoe jouw persoonlijke waarden en kwaliteiten die je interactiestijlen beïnvloeden

Voorbereiding dag 2 

 • Intervisie en zonodig supervisie
 • Uitzetten IPP bij drie belangrijke anderen
 • Lezen en doorgronden 8 hoofdstukken uit het boek

Dag 2
Interactie met anderen

 • Hoe zien anderen jou: kracht en valkuil
 • Hoe kun je zorgen dat de ander jouw zorg (h)erkent?
 • Hoe leer je de zorg van anderen (h)erkennen?
 • Hoe ga je om met jouw waardensysteem en die van de ander?
 • Praktijkcases

Werkvormen: rollenspel, feedback, plenair en in subgroepen uitwerken van eigen voorbeelden.

 

Voorbereiding dag 3 

 • Intervisie en zonodig supervisie
 • Voorbereiden casuïstiek

Dag 3
De interactie tussen jou en cursisten/coachees in de werkcontext

 • Hoe versterk je de kracht van anderen
 • Hoe help je de ander met zijn/haar anxieties in de interactie om te gaan
 • Hoe help je de ander zijn/haar waardensysteem in interactie te onderkennen en toe te passen
 • Kijken door het blauwe frame
 • Overdracht en tegenoverdracht
 • Groepsdynamiek: basisbehoeften en groepsontwikkeling in relatie tot groepsinteractie

werkvormen: integreren van theorie en praktijk in eigen casuïstiek, plenair en in subgroepen, toepassing van het 5 fasen-rollenspel

Eindtoets (optioneel)

 • Schriftelijke toets. Het behalen van deze toets geeft toegang tot een halve dag training en een mondeling examen ter verkrijging van een licentie voor het gebruik van het Interpersoonlijk Profiel. Aan dit vervolgtraject zijn extra kosten verbonden.

Resultaat

 • Je kent en begrijpt de achtergronden van Interpersoonlijke Dynamiek en kunt ze toepassen bij het werken met de Roos van Leary in je training of (team)coaching
 • Je kunt mensen die je traint of coacht helpen trefzeker te beïnvloeden
 • Je hebt inzicht in de verschillende persoonlijkheidslagen bij beïnvloeding
 • Je doorziet en herkent overlevingsstrategieën en veiligheidsoperaties als oorzaken van gedrag
 • Je hebt de gevalideerde Interpersoonlijkheidstest leren kennen
 • Je hebt gewerkt met de materie vanuit eigen casuïstiek

Trainers

 • Bert van Dijk, opleider/trainer Leary Academy
 • Ignanke Verbakel, opleider/trainer Leary Academy en psycholoog Arbeid & Organisatie

De totale studiebelasting voor de driedaagse bedraagt minimaal 125 uur, waarvan 25 contacturen, exclusief eventuele supervisie.

Lees hier wat anderen over deze opleiding zeiden.

PE punten bij NOBCO:

 • 6 voor de driedaagse opleiding
 • 4 voor de specialisatie en het examen
 • De Opleiding is geaccrediteerd door het Register MZ-Opleiders voor 8 punten.

Kosten

€ 1590,00 (ex. 21% BTW, mogelijkheid tot vrijstelling BTW)

 

Dit is inclusief het studieboek De Roos van Leary, interactiekunde voor professionals. van Anne-lies Hustings en Bert van Dijk *, werkruimte, lunch, koffie en thee en digitale handouts en informatie. 

* Heb je het boek al? Dan krijg je desgewenst Begin bij jezelf van Bert van Dijk.

Duur

Drie dagen van 10.00 – 17.00 uur. Er zit een periode van vier weken tussen de trainingsdagen.

In deze periode krijg je tussentijdse intervisie en huiswerkopdrachten.

Agenda

2021

#28: (‘s-Hertogenbosch)

Dag 1: 1 oktober

Dag 2: 5 november

Dag 3: 3 december

 

Nieuwe data volgen snel. Houd onze agenda in de gaten.