De Bepaler
Doel
De ander tot teruggetrokken bedrag of gehoorzaamheid bewegen

Tips om je Bepaler in te zetten

  • Laat duidelijk horen en zien wat je van de ander verwacht
  • Geef heldere en duidelijk opdrachten of instructies
  • Spreek goed verstaanbaar en in heldere taal
  • Denk zelf goed na over de doelstelling en bepaal van daaruit de regels
  • Formuleer je boodschap taakgericht
Kracht: duidelijkheid

Voorbeeld
Ik wil dat je hier begint en dat je doet wat we hebben afgesproken