De Leider
Doel

De ander tot volgend gedrag bewegen.


Tips om je Leider in te zetten:

- neem initiatieven waarover je goed hebt nagedacht

- betrek anderen bij je ideeën 

- luister actief naar de mening van de ander

- laat zien dat je de behoefte van de ander begrijpt

- zorg dat je zelfvertrouwen zo groot mogelijk is door:

  • goede voorbereiding
  • innerlijke rust
  • kennis die is gebaseerd op eigen ervaring
  • anderen te benaderen vanuit je diepste waarden


Krachtbron: Verantwoordelijkheid.

Voorbeeld:

Ik stel voor dat we hier beginnen en doen wat we hebben afgesproken.