Leary Academy

De Roos van Leary

Roos van Leary Test

In beheer van de gevalideerde test: Het

Interpersoonlijk Profiel

Introductie Roos van Leary

Hier vind u een korte uitleg van de Roos van Leary en de 8 gedragstijlen.

Uitleg Roos van Leary

De Roos van Leary is een ijzersterk instrument om je invloed en impact te vergroten door de interactie te begrijpen en beïnvloeden. Gepubliceerd in 1957 en door de Leary Academy verder ontwikkeld tot een krachtig instrument voor trainers, coaches, docenten, managers en verder iedereen die met (groepen) mensen werkt en trefzeker wil beïnvloeden.

 

Met behulp van de Roos kun je knellende patronen in de interactie doorbreken. Door het toepassen van de interactiesleutel is het vrij eenvoudig om knellend gedrag van de ander op zo’n manier effectief te beïnvloeden, zodat je het (liefst gezamenlijke) doel alsnog kunt bereiken.

Het leren toepassen van de Roos van Leary als model is het ‘makkelijke’ gedeelte. Het lastige gedeelte is het omgaan met onze eigen emoties en ingesleten gewoontes.

In onze opleidingen, trainingen en workshops helpen we je om stap voor stap om hier jouw eigen persoonlijke kracht in te ontdekken en om zo je impact en invloed in interactie trefzeker te vergroten.

Dit is wat wij noemen; Zelfbewust interactie creëren!

 

Wil je weten hoe je de 8 verschillende gedragsstijlen kunt leren doorgronden en toepassen om je invloed te vergroten? Kijk dan hieronder naar de 8 gedragsstijlen; de Kracht van 8.

ook als vloermat verkrijgbaar, zie shop

Roos van Leary 2.0 © EA-design/Leary Academy

Voorbeelden Roos van Leary

 

Interactie is de optelsom van denken, voelen en handelen. Het effect van handelen is hoe de ander het ervaart. Deze constante stroom van relatievoorstellen tussen de mensen noemen we interactie.  

Gedrag roept gedrag op. Wat iemand zegt en doet, roept voorspelbaar gedrag op bij de ander. Die ander vult het gedrag als het ware aan. Het is alsof de interactie er voor moet zorgen dat de ene helft van een boodschap moet worden aangevuld tot een geheel. We kennen dat allemaal wel uit het dagelijks leven. Als de één praat, houdt de ander zijn mond. Als er een stilte valt, is er altijd iemand die gaat praten. Als de nieuwe schoonmaakhulp steeds vraagt waar ze alles kan vinden, ben je geneigd haar steeds weer te vertellen waar je je spullen hebt bewaard. De hele dag door roepen we gedrag op bij elkaar.

 

Hierbij spelen 2 factoren een rol; De mate van de aanwezigheid van dominantie (boven-gedrag of onder-gedrag) en affiliatie (sfeer van afstand of nabijheid). Boven-gedrag roept onder-gedrag op en andersom. Afstand roept afstand op en nabijheid roept nabijheid op. Vanuit dit gedachtengoed ontstaan er 4 natuurlijke interactiepatronen, waarmee we gedrag en de reactie erop enigszins voorspelbaar kunnen maken. De figuur hieronder geeft een demonstratie van deze 4 interactiepatronen met behulp van de groene pijlen.

Hieronder een aantal voorbeelden van wat zich binnen elk van de 4 patronen af kan spelen. (van rechts naar links)


De Helper en de Ondersteuner:
– we vertrouwen op wat we samen kunnen
– als ik help, dan draag ik actief bij aan de harmonie die tussen ons bestaat, ik lok uit dat jij blij bent met wat ik je aanbied
– als ik ondersteun laat ik jou heel duidelijk merken dat ik jouw hulp nodig heb, ik lok uit dat jij je verantwoordelijk voelt voor mij
– wij zijn beide bereid om elkaar te steunen en te helpen.


De Leider en de Volger:
– wederzijds vertrouwen
– als ik de leiding neem heb ik er vertrouwen in dat jij het initiatief bij mij wilt laten, ik lok daarmee uit dat jij instemt met wat ik voorstel
– als ik volg heb ik er vertrouwen in dat jij de leiding wilt en kunt nemen, ik lok daarmee uit dat jij voorstellen doet en initiatieven neemt
– er is een groot verschil in de mate van kennis en/of vaardigheden die wij hebben om de verantwoordelijkheid te kunnen en/of willen nemen.


De Bepaler en de Stille:
– wederzijds vertrouwen ontbreekt
– als ik de bepaler inzet doe ik dat omdat ik er niet vanuit kan gaan dat jij doet wat ik wil dat je doet
– als ik de stille inzet doe ik dat omdat ik jou toestemming (instemming?) of opdracht nodig heb om in beweging te komen
– er is een groot verschil in dominantie bij het samenwerken aan taken


De Grenzensteller en de Opstandige:
– we vertrouwen op onze eigen standpunten
– als ik de grenzensteller inzet doe ik dat omdat ik mijn eigen territorium wil afbakenen, ik lok uit dat de ander zijn territorium verdedigt
– als ik de opstandige inzet doe ik dat om ik mijn territorium wil verdedigen, ik lok daarmee uit dat de ander mij daarin begrenst
– wij bakenen elk onze eigen grenzen af.

 

Er komen probleem als het patroon gaat knellen: als minimaal een van de twee last krijgt van de ander in de interactie. Ik praat, jij luistert, ik blijf maar praten en jij blijft maar luisteren. Ik denk: ‘zeg ook eens wat’ en jij denkt: ‘wanneer houdt hij nou eens even zijn mond, dan kan ik ook wat zeggen’. Een knellende patroon dat zich nogal eens voordoet. Er zijn veel meer voorbeelden: teams waarin steeds dezelfde mensen de boventoon voeren (en anderen dus de ‘ondertoon’), managers die de balans tussen de taak en de relatie verloren zijn, mensen die steeds maar voor anderen zorgen en zelf tekort komen.

 

Knellende patronen doorbreken

Je gaat samen een bepaalde richting op en die richting blijkt te ontaarden in een knellend patroon. De kracht van de Roos van Leary is dat het een kompas kan zijn; door van richting te veranderen kan je het (liefst gezamenlijke) einddoel alsnog bereiken. Dit kompas stelt je in staat te bepalen wat je in een moeilijke situatie het beste kunt doen. Wil je leren hoe je dit kunt toepassen? In onze basistraining Roos van Leary; Beinvloed anderen, geven we je een praktisch stappenplan mbv 3 vragen en gaan we dit actief oefenen met jouw eigen voorbeelden.

 

Advies nodig of vragen over Roos van Leary?