Verdieping Roos van Leary: Interpersoonlijke Dynamiek

 

 

Deze verdiepingstraining is erop gericht het werken met de Roos van Leary op zes ontwikkelingsniveau's te beheersen.
Gedrag veranderen is niet makkelijk. Wil je mensen begeleiden die hun invloed op de samenwerking willen versterken, dan helpt het als je jezelf bewust bent van de niveau's waarop interactie voortdurend plaatsvindt: innerlijk, interpersoonlijk en binnen de context waarin mensen samenwerken. Daarom spreken we van Interpersoonlijke Dynamiek.

Voor

professionals die de basistraining Beïnvloed anderen, begin bij jezelf hebben gevolgd of een vergelijkbaar traject zoals de opleiding Trainen met Ziel en Zakelijkheid 2 bij Blankestijn en Partners of een in company traject van de Leary Academy.
Aan deze training kunnen maximaal 6 personen deelnemen, waardoor het leerrendement hoog is.
 
Duur
 • 3 losse dagen met tussentijdse intervisie en huiswerkopdrachten

Voorwaarde voor deelname

 • Je hebt de basistraining of vergelijkbaar traject gevolgd
 • Je hebt een intake (schriftelijk en/of mondeling) procedure gevolgd
 • Je hebt ruime en aantoonbare opleiding en ervaring met het begeleiden van mensen in werkcontext


Overzicht

Dag 1: Persoonlijke interactiestijlen (zelfkennis)

  - 6 niveau’s van het Stermodel

  - 3 interactieniveau’s van Leary
  - 8 achterliggende onzekerheden 
  - het kennen van je eigen aandeel in de interactie
  - hoe zie je jezelf in relatie tot anderen?

Dag 2: Interactiepatronen (kennis over gedrag van anderen) 

  - herkennen van patronen en de aanzet daartoe in het gedrag van de ander
  - hoe zien anderen jou?

  - erkennen van de zorg van de ander 

Dag 3: Interactie tussen jou en je cliënten 

  - anderen helpen interactiepatronen te beïnvloeden
  - anderen helpen met onzekerheid om te gaan
  - hoe zie jij anderen? (het voorkomen van tegenoverdracht)

  - de Roos van Leary op metaniveau
  - Groepsynamiek


Inhoud

Voorbereiding voor dag 1

 • intake
 • invullen zelfscore Interpersonal Checklist (icl-r) 
 • invullen nul-meting van je competenties
 • formuleren eigen doelstelling
 • lezen hoofdstuk 1 t/m 10 uit het boek De Roos van Leary, die ken ik al! Toch!?
 • kennis nemen van het Stermodel

Dag 1
Persoonlijke interactiestijlen op 6 niveaus van het stermodel

 • Verkennen van je persoonlijke interactiekracht
 • Verkennen van je anxieties: onderzoeken van de zorgen die je vrije interactie kunnen belemmeren
 • Wederkerigheid: het effect van jouw gedrag op anderen en gelijktijdig effect van anderen op jou
 • Bewust maken van hoe jouw persoonlijke waarden, bezieling en kernkwaliteiten je interactiestijlen beïnvloeden
werkvormen: korte theorie die we direct toepassen, feedback, plenair en in subgroepen uitwerken van eigen voorbeelden

Voorbereiding voor dag 2 
 • Intervisie en zonodig supervisie
 • Uitzetten ICL-r bij twee belangrijke anderen
 • Lezen en doorgronden 8 hoofdstukken uit het boek


Dag 2
Interactie met anderen

 • Hoe zien anderen jou: kracht en valkuil
 • Hoe kun je zorgen dat de ander jouw zorg (h)erkent?
 • Hoe leer je de zorg van anderen (h)erkennen?
 • Hoe ga je om met jouw waardensysteem en die van de ander?
 • Praktijkcases
werkvormen: rollenspel, feedback, plenair en in subgroepen uitwerken van eigen voorbeelden

Voorbereiding dag 3 
 • Intervisie en zonodig supervisie
 • Voorbereiden casuïstiek

Dag 3
De interactie tussen jou en cursisten/coachees in de werkcontext
 • Hoe versterk je de kracht van anderen
 • Hoe help je de ander met zijn/haar anxieties in de interactie om te gaan
 • Hoe help je de ander zijn/haar waardensysteem in interactie te onderkennen en toe te passen
 • Kijken door het blauwe frame
 • Overdracht en tegenoverdracht
 • Groepsdynamiek: basisbehoeften en groepsontwikkeling in relatie tot groepsinteractie
werkvormen: integreren van theorie en praktijk in eigen casuïstiek, plenair en in subgroepen, toepassing van het 5 fasen-rollenspel

Eindtoets 
 • Maken eindverslag
 • Nameting competentielijst

Resultaat

 • Je kent en begrijpt de achtergronden van Interpersoonlijke Dynamiek op zes niveaus van het stermodel en kunt ze toepassen bij het werken met de Roos van Leary in je training of (team)coaching
 • Je kunt mensen die je traint of coacht helpen trefzeker te beïnvloeden
 • Je hebt inzicht in de verschillende persoonlijkheidslagen bij beïnvloeding
 • Je doorziet en herkent overlevingsstrategieën en veiligheidsoperaties als oorzaken van gedrag
 • Je hebt de gevalideerde Interpersoonlijkheidstest leren kennen
 • Je hebt gewerkt met de materie vanuit eigen casuïstiek


Coaches die de eindtoets goed hebben afgelegd kunnen zich inschrijven voor de vervolgopleiding tot het verkrijgen van een licentie voor het gebruik van de ICL (interpersoonlijkheidstest). 

Kosten driedaagse opleiding


€ 1300, inclusief het studieboek De Roos van Leary, die ken ik al! Toch? van Anne-lies Hustings en Bert van Dijk, werkruimte, lunch, koffie en thee en digitale handouts en informatie. Geen BTW.


Plaats en tijd

 • De opleiding bestaat uit drie losse dagen van 10.00 - 17.00 uur 

Trainers

 • Bert van Dijk, directeur opleider Leary Academy 
 • Supervisie: Anne-Lies Hustings

De totale studiebelasting voor de driedaagse bedraagt minimaal 125 uur, waarvan 25 contacturen, exclusief eventuele supervisie

Lees hier wat anderen over deze opleiding zeiden.

PE punten bij NOBCO:
6 voor de driedaagse opleiding
4 voor de specialisatie en het examen

De Opleiding is geaccrediteerd door het Register MZ-Opleiders voor 8 punten. 

Feedback

Ik kan deze opleiding van harte aanbevelen. Bert en Anne-Lies laten je op een effectieve mooie wijze ervaren hoe je in de interactie staat met anderen. Een waardevolle opleiding die inzicht geeft in eigen gedrag waarop anderen kunnen reageren. Dank jullie wel! (Rowan Bouter).
Deze driedaagse leergang dompelt je volledig onder in het begrijpen van gedrag en zo ook de roos van leary. Je krijgt hem meer en meer in de vingers en onder de knie. Mede dankzij de belevingsgerichte aanpak. Het geeft mij nog meer bewegingsruimte (of moet ik gedragsopties zeggen :-)) in relaties. Zowel privé als professioneel. Absolute aanrader! (Carine Immerechts)
Deze opleiding geeft een goede verdieping in de Roos van Leary en daarnaast een stuk persoonlijke ontwikkeling en verdieping. Dieper inzicht in eigen handelen en patronen. Een verdere bewustwording. Mooi om toe te passen in de werkpraktijk en prive. (Ingrid Loenen, Suno Coaching en Training).
Ik zou deze oplieding aanraden aan al wie met mensen wil komen tot harmonieuze samenwerking en grondige ontwikkeling van jezelf als mentor, coach, trainer. (Heidi Lagast).
Als je de methodiek professioneel wilt toepassen, geeft deze opleiding je alle benodigde tools. Van harte aanbevolen. (Shakti van der Zeeuw).


Vul zelf ook je oordeel over deze opleiding in door hier te klikken en in te vullen code 20398

 

Training 20: 5 oktober, 2 november en 30 november
in Woerden