Leary Academy

L4k specialisatie

Leary4kids specialisatie

Leary4kids specialisatie

Leary 4 Kids

is een programma ter bevordering van gezond gedrag op scholen, thuis en op straat. Het is bedoeld voor kinderen, ouders, docenten en begeleiders. Zij leren omgaan met verschillende types gedrag. Centraal hierbij staat: leren eigen gedrag te herkennen, het gedrag van de ander, het effect van het (eigen) gedrag en wat je er vervolgens zelf aan kunt doen. Actie= reactie. Door kinderen hier al op jonge leeftijd in mee te nemen, bevorderen we zelfreflectie en zelfvertrouwen in het omgaan met anderen.

 

De Leary 4 Kids Specialisatiedag is erop gericht begeleiders tools in handen te geven om zowel zelf als de aan hun zorg toevertrouwde kinderen te leren welke wederzijdse invloed gedrag heeft. 

 

Specialisatiedag voor Professionals

Docenten en begeleiders leren de methodiek op praktische wijze toe te passen bij leerlingen, ouders en belangenbehartigers. Voor leerlingen is het programma aan te passen op elke didactische leeftijdscategorie. In kleine groepen kunnen docenten en leerlingen van elkaar leren en elkaar motiveren. Deze vorm geeft herkenning en erkenning en maakt het direct toepasbaar in de praktijk. In 1 dag delen we onze kennis en inzichten, en geven we de gelegenheid met elkaar te oefenen, waardoor de methodiek meteen toepasbaar wordt binnen de eigen omgeving en situatie. Ook hierbij kijken we naar de behoeftes en wensen van elk individu.

 

Resultaat is dat je leert hoe je:

  • kinderen kunt helpen hun eigen gedrag te herkennen door het gebruik van praktische oefeningen en handige tools.
  • het gedrag van kinderen beter kunt interpreteren en begrijpen
  • ongewenst (zoals pest-)gedrag positief kunt beïnvloeden

Deze Specialisatiedag heeft een bepaalde voorkennis nodig. Om deel te kunnen nemen aan deze dag vragen wij:

We geven je tijdens de specialisatiedag de mogelijkheid om te oefenen met materialen en werkvormen die je in deze context kunt gebruiken. 

Deze dag is inclusief syllabus, Leary 4 Kids programma (werkboek, kaarten en materiaal) en een certificaat. 

Wilt u eerst spelenderwijs kennismaken met de Leary 4 Kids methodiek, dan kunt u deelnemen aan de Workshop Leary4Kids.

In een halve dag maakt u kennis met de methodiek en werken we met casuïstiek vanuit eigen praktijkvoorbeelden, die we op de Leary 4 Kids-mat uitwerken, waardoor het effect van de methodiek meteen inzichtelijk gemaakt kan worden.

Kosten

€  395,00 (inclusief L4K Kaarten, Werkboek en Syllabus)

Duur

1 dag: 10:00- 17:00