Leary Academy

Kracht van 8

Roos van Leary Test

In beheer van de gevalideerde test: Het

Interpersoonlijk Profiel

De Kracht van Acht, maar waarom?

De kracht van 8: op weg naar betere relaties in werk en privé.

Leer hoe diepe, negatieve overtuigingen je kracht kunnen verminderen
en hoe je door het inzetten van innerlijke  krachtbronnen
en uiterlijke krachtpatsers je daadkracht en trefzekerheid kunt vergroten.
maak kennis met onder meer de kracht van
verantwoordelijkheid, compassie, uniciteit en duidelijkheid.

Gratis e-book

Bestel het gratis e-boek over de Kracht van 8.

Meer informatie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief Kr8v8 en lees onze eerdere nieuwsbrieven Kr8v8 met aanvullende informatie.

De opleidingen

Schrijf je hier in voor onze workshops en opleidingen.

Je neemt het initiatief en je nodigt anderen uit je te volgen in je voorstellen.

Doel

De ander tot volgend gedrag bewegen.


Tips om je Leider in te zetten:

– neem initiatieven waarover je goed hebt nagedacht

– betrek anderen bij je ideeën 

– luister actief naar de mening van de ander

– laat zien dat je de behoefte van de ander begrijpt

– zorg dat je zelfvertrouwen zo groot mogelijk is door:

 • goede voorbereiding
 • innerlijke rust
 • kennis die is gebaseerd op eigen ervaring
 • anderen te benaderen vanuit je diepste waarden


Krachtbron: Verantwoordelijkheid.

Voorbeeld:

Ik stel voor dat we hier beginnen en doen wat we hebben afgesproken. 

Je moedigt aan, biedt je hulp aan en bent vriendelijk.

Doel

De ander uitnodigen om je te ondersteunen of je hulp te accepteren.

Tips om je Helper in te zetten:

 • Bied je hulp aan in woord en gebaar
 • Maak verbinding met de ander
 • Moedig de ander aan
 • Geef complimenten

Krachtbron: Erkenning.

Voorbeeld:
Als je nu hier begint, dan komen we uit op wat we hebben afgesproken. Ja zo, prima.’ 

Je werkt van harte mee en zorgt voor een fijne sfeer.

Doel

Hulp van de ander krijgen, de ander in zijn/haar waarde laten.


Tips om je Ondersteuner in te zetten:

 • Laat merken dat je de ander waardeert
 • Vraag om steun
 • Laat merken dat je het naar je zin hebt bij de ander
 • Wees duidelijk in je behoeftes
 • Zoek nabijheid


Krachtbron: Compassie

Voorbeeld:
Kun je me helpen om hier te beginnen? Ik wil graag doen wat we hebben afgesproken.

Je vraagt om advies en volgt dat ook op. Of je accepteert de leiding van iemand die je voldoende vertrouwt.

Doel:

de ander tot leidend gedrag bewegen.


Tips om je Volger in te zetten:

 • Stel open vragen over wat je wil weten
 • Wees eerlijk over je positie, je hebt (nu even) leiding nodig
 • Sta open voor de antwoorden
 • Toon vertrouwen in de ander
 • Vraag om advies


Krachtbron: Aanpassing

Voorbeeld

Zal ik hier beginnen of daar? Wat hebben we precies afgesproken?

Soms is het goed om het geven van je mening uit te stellen. Af te wachten, even stil te zijn.

Doel:
Zorgen dat de ander bepaalt wat er moet gebeuren


Tips om je Stille in te zetten:

 • Trek je zoveel mogelijk terug en wacht af wat er gaat gebeuren
 • Vraag wat je moet doen
 • Laat de acties aan de ander over
 • Vermijd oogcontact en neem een passieve houding aan


Krachtbron: Stilte

Voorbeeld:

Geen tekst. Gewoon niets doen.

Je trekt aan de bel als dat nodig is, stelt kritische vragen, je laat zien wie je bent.

Doel:
Zorgen dat de ander zijn of haar grenzen aangeeft


Tips om je Opstandige in te zetten:

 • Verdedig je standpunten
 • Neem jezelf serieus in wat je wil bereiken en laat dat zien
 • Werp bezwaren op tegen wat de ander zegt als je het daar niet mee eens bent
 • Laat je kritiek goed horen en toon dat je meent wat je zegt


Krachtbron: Uniciteit

Voorbeeld

Begin nou niet daar! Dat hebben we niet afgesproken

Je bent assertief en stelt duidelijk grenzen. Als dat nodig is confronteer je anderen.

Doel

De ander prikkelen om een duidelijk standpunt in te nemen
 

Tips om je Grenzensteller in te zetten:
 

 • Geef duidelijk je mening
 • Zeg en laat zien waar voor jou de grens ligt
 • Laat zien dat het je ernst is, dat je echt meent wat je zegt
 • Maak de ander duidelijk dat iets jou niet bevalt
 • Laat je stem goed horen


Krachtbron: Assertiviteit

Voorbeeld

Ik vind het heel vervelend dat je niet hier begint, zoals we hebben afgesproken.

Je neemt besluiten en initiatieven, zonder anderen daarbij te betrekken.

Doel
De ander tot teruggetrokken bedrag of gehoorzaamheid bewegen

Tips om je Bepaler in te zetten

 • Laat duidelijk horen en zien wat je van de ander verwacht
 • Geef heldere en duidelijk opdrachten of instructies
 • Spreek goed verstaanbaar en in heldere taal
 • Denk zelf goed na over de doelstelling en bepaal van daaruit de regels
 • Formuleer je boodschap taakgericht

Kracht: duidelijkheid

Voorbeeld
Ik wil dat je hier begint en dat je doet wat we hebben afgesproken

Advies nodig of vragen over Roos van Leary?