Leary Academy

Klachtenregeling en Privacy Policy

Roos van Leary Test

In beheer van de gevalideerde test: Het

Interpersoonlijk Profiel

Klachtenregeling

Klachten kunnen schriftelijk , gemotiveerd en ondertekend en binnen twee maanden na de gebeurtenis waarover wordt geklaagd te worden ingediend bij de directie van de Leary Academy. Klachten kunnen worden gestuurd naar: info@learyacademy.nl, tav: Ignanke Verbakel

De directie bevestigt ommegaand de ontvangst van de klacht aan de klager.

De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt. Na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden.

Binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. Binnen 4 weken probeert de directie de klacht af te handelen. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht. Indien de directie van opvatting is dat deze termijn te kort is, dan vermeldt zij dat in haar bevestiging, zoals bedoel in artikel 15.4 van Algemene voorwaarden onder vermelding van een indicatie, wanneer de klager een beslissing kan verwachten.

Wanneer de klacht niet tot tevredenheid wordt afgehandeld, kan de kwestie worden voorgelegd aan de Nederlandse Orde van Beroepstrainers (NOBTRA) die in die kwestie optreedt als onafhankelijke geschillencommissie. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend voor de Leary Academy en voor de klant. Eventuele consequenties worden door Leary Academy zo snel mogelijk afgehandeld.

Alle correspondentie betreffende de klacht wordt door beide partijen vertrouwelijk behandeld en bewaard tot vierentwintig maanden na afhandeling van de klacht.

Algemene voorwaarden

Privacy Policy

U kunt hier onze verklaring downloaden over de persoonsgegevens die wij verzamelen, waarom we dat doen en wat we ermee doen. Privacy is een belangrijk recht van iedereen en wij zullen er alles aan doen om die te bewaken. 

Privacy policy

Advies nodig of vragen over Roos van Leary?