In Company


Voorbeeld van een in-company training die wij voor een zeer tevreden klant hebben ontwikkeld en meerdere malen uitgevoerd

Trefzeker beïnvloeden
Als de communicatie met anderen niet meer helemaal vlekkeloos verloopt is het zaak om de interactie zodanig te beinvloeden dat onnodige ruis verdwijnt. Daarvoor is het nodig om aandacht te hebben voor wat de ander bij je oproept. 
In deze training krijg je een instrument in handen om de interactie doeltreffend te beïnvloeden op basis van je eigen waarneming en oefen je daarmee om het in de praktijk te kunnen toepassen.

In de training koppelen we korte theorie aan praktisch oefenen. De theorie brengen we interactief over, de deelnemers betreekken we steeds bij wat we doen. Oefenen doen we vrijwel alleen maar op baiss van casuïstiek van de deelnemers. 

De deelnemers vullen tussen de dagen de Interpersonal Checklist in over zichzelf en een andere deelnemer. Daardoor is deze training concreet en optimaal toepasbaar in de praktijk.
Zeer geschikt voor hoogopgeleide professionals die veel met mensen werken en daar graag in willen ontwikkelen.

Duur: 2 dagen met een tussenperiode van twee weken
Kosten: € 2600 all-in
 ----- Hoe verder?

Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Niet alleen de hierboven genoemde, maar all onze trainingen en opleidingen kunnen in company verzorgd worden, zo nodig aangepast aan uw specifieke wensen. Zeker vragen over samenwerking lenen zich uitstekend voor onze in company aanpak.

De kwaliteit van samenwerking valt en staat met de kwaltieit van de interactie tussen de mensen in uw organisatie op alle lagen, van (top)management tot en met de werkvloer.

Een goede sfeer is belangrijk, zolang er ook plaats is voor kritiek, want anders komt er weinig (nieuws) van de grond. De sfeer is (of lijkt) goed, maar de resultaten kunnen veel beter.

Kritiek geven moet op zijn beurt niet doorslaan in knokken, want ook dan komt er eveneens niet veel uit uw team. De sfeer is slecht, de resultaten blijven uit.

De kwaliteit van de interactie, dus van uw bedrijfsresultaten, wordt beter naarmate de mensen een balans vinden tussen harmonie en diversiteit, consonant en dissonant, dialoog en debat.

  • Wij bouwen trainingen en workshops op maat om de interactie in uw organisatie op een hoger plan te brengen.
  • We zijn in staat om aan te sluiten bij uw cultuur, uw doelstellingen en visies.
  • Wij denken mee met het management en met de mensen op de werkvloer. We brengen die lagen samen als dat nodig is.
  • We genereren kennis over de manier van samenwerken met behulp van een wetenschappelijk verantwoorde test, die aansluit op ons interactiemodel: de roos van Leary 2.0. Deze test, die de interpersoonlijke dynamiek in uw team glashelder in kaart brengt, is een uitstekende basis voor gerichte en trefzekere interventies.

 

 

 

 

 

 

 

Gratis ebook!

met gratis updates

de kracht van 8
van Bert van Dijk
Download
Wist je dat er ook een Roos van Leary voor kinderen bestaat?

meer informatie? www.leary4kids.nl