In Company

Inhoud

Onze In-company trainingen worden volledig naar uw wensen aangepast. In de training koppelen we korte theorie aan praktisch oefenen. De theorie brengen we interactief over; de deelnemers betrekken we actief door te oefenen op basis van casuïstiek van de deelnemers zelf. We zijn in staat om aan te sluiten bij uw cultuur, uw doelstellingen en visies. 

 

Afhankelijk van uw wensen, werken we met onze interpersoonlijke gedragsanalyse: het Interpersoonlijk Profiel (de IPP). De deelnemers vullen vooraf of tussen de dagen het Interpersoonlijk Profiel in over zichzelf en laten de test invullen door drie anderen. De IPP geeft direct inzicht in het eigen gedrag en het effect van het gedrag op anderen en is daarmee een sterk instrument voor het creëren van zelfbewuste interactie. Dit maakt deze training concreet en optimaal toepasbaar in de eigen werkomgeving. 

 

Voor wie: 
Zeer geschikt voor bijvoorbeeld Managers/ Teamleiders/ Team-coaches/ HR-professionals/ Sales-professionals die veel met mensen werken en zich daar graag in willen ontwikkelen. Ook op team-niveau is er de mogelijkheid tot een aangepast programma. 

 

Programma  
Tijdens onze in-company trainingen krijg je een instrument in handen om de interactie zelfbewust en effectief te beïnvloeden en breng je het tot leven met behulp van actief oefenen. Het programma wordt in overleg op basis van eigen wensen en mogelijkheden opgesteld. Dit maakt onze in-company trainingen concreet en optimaal toepasbaar in de eigen werkomgeving.  

 

Resultaat 

  • Basisprincipes van interactie: Roos van Leary 
  • Til de interactie binnen uw bedrijf naar een hoger niveau 
  • Team-building tijdens het werken aan zelfontwikkeling 

Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.

 
Voorbeeld van een in-company training die wij voor een zeer tevreden klant hebben ontwikkeld en meerdere malen uitgevoerd:

Training Trefzeker beïnvloeden
Als de communicatie met anderen niet meer helemaal vlekkeloos verloopt is het zaak om de interactie zodanig te beïnvloeden dat onnodige ruis verdwijnt. Daarvoor is het nodig om aandacht te hebben voor wat de ander bij je oproept. 
In deze training krijg je een instrument in handen om de interactie doeltreffend te beïnvloeden op basis van je eigen waarneming en oefen je daarmee om het in de praktijk te kunnen toepassen.

 

De kwaliteit van samenwerking valt en staat met de kwaliteit van de interactie tussen de mensen in uw organisatie op alle lagen, van (top)management tot en met de werkvloer:

  • De sfeer is (of lijkt) goed, maar de resultaten kunnen veel beter. Een goede sfeer is belangrijk, zolang er ook plaats is voor kritiek, want anders komt er weinig (nieuws) van de grond. 
  • De sfeer is slecht, de resultaten blijven uit. Kritiek geven moet op zijn beurt niet doorslaan in knokken, want ook dan komt er eveneens niet veel uit uw team. 

De kwaliteit van de interactie, dus van uw bedrijfsresultaten, wordt beter naarmate de mensen een balans vinden tussen harmonie en diversiteit, consonant en dissonant, dialoog en debat.

  • Wij bouwen trainingen en workshops op maat om de interactie in uw organisatie op een hoger plan te brengen.
  • We zijn in staat om aan te sluiten bij uw cultuur, uw doelstellingen en visies.
  • Wij denken mee met het management en met de mensen op de werkvloer. We brengen die lagen samen als dat nodig is.
  • We genereren kennis over de manier van samenwerken met behulp van een gevalideerde intpersoonlijkheids vragenlijst die aansluit op ons interactiemodel: de roos van Leary 2.0. Deze test, die de interpersoonlijke dynamiek in uw team glashelder in kaart brengt, is een uitstekende basis voor gerichte en trefzekere interventies.

Kosten

€ 1800,00 per dag (ex. 21% BTW, mogelijkheid tot vrijstelling BTW)

tot een max van 10 personen. Bij meerdere deelnemers wordt een 2de trainer ingepland tegen een meerprijs.

– exclusief kosten voorbereidingstijd.

– exclusief kosten voor het boek: “Beïnvloed anderen, begin bij jezelf” van Bert van Dijk. Of het boek: “Roos van Leary; Interactiekunde voor Professionals” van Bert van Dijk en Annelies Hustings

– exclusief kosten Interpersoonlijk Profiel per deelnemer

Duur

Op basis van uw wensen wordt een maatwerk programma opgesteld. Afhankelijk van de wensen kunnen meerdaagse programma’s noodzakelijk zijn.