Trainerstool De Roos van Leary
Het vloermodel van de Roos van Leary is een handige trainerstool voor coaches, supervisoren, trainers en andere begeleiders. Met dit solide uitgevoerde instrument kun je deelnemers de Roos van Leary laten toepassen en oefenen. Door mensen uit te nodigen letterlijk op hun voorkeursgedrag te staan en een gebeurtenis na te spelen, ervaren ze wat hun opmerking en houding bij de ander teweegbrengt.

Ook kunnen deelnemers nieuwe vormen van gedrag oefenen en aanleren. De trainerstool heeft een krachtig effect, omdat deelnemers niet zittend op een stoel hun gedrag bespreken, maar werkelijk op de vloer zijn. Daardoor beleven ze veel sterker hoe hun manier van communiceren overkomt.

- Alle acht punten van de Roos van Leary worden geleverd in een handig koffertje
- Innovatieve trainerstool voor trainers, coaches, supervisoren en andere begeleiders

TIPS:
combineer de tool met het vloerkleed Roos van Leary. Tezamen vormen ze een fantastisch instrument om op een heel praktische manier met de Roos van Leary te werken.Ga naar de shop voor meer informatie

volg de training Leary op de Vloer om het werken op de vloer in je vingers te krijgen en met praktische werkvormen aan de slag te gaan