Leary 4 Kids


br />

Je gunt ook je kinderen een handvat om het gedrag van anderen positief te beïnvloeden. Maar kinderen hebben hun eigen taal en belevingswereld. Daarom ontwikkelden wij het Leary 4 Kids programma.Leary 4 Kids richt zich op kinderen, zodat zij leren omgaan met verschillend gedrag. Maar dat kan niet zonder hun begeleiders, zoals therapeuten, verzorgers, ouders en docenten.
Zij kunnen er immers het beste samen naar streven om kinderen te helpen
  • hun eigen gedrag te herkennen
  • het gedrag van anderen beter te begrijpen
  • ongewenst (zoals pest-)gedrag positief te beïnvloedenLeary 4 Kids is erop gericht begeleiders tools in handen te geven om zowel zelf als de aan hun zorg toevertrouwde kinderen te leren welke wederzijdse invloed gedrag heeft. Zij kunnen dan het kind leren zelf invloed uit te oefenen op het gedrag van leeftijdgenoten en van volwassenen om hen heen. Met behulp van 8 spannende dieren leer je het kind met de ander vanuit zelfreflectie en zelfvertrouwen om te gaan. Belangrijk daarbij is om niet alleen het interpersoonlijke gedrag, maar ook cognities en gevoelens bij het proces te betrekken.Daarvoor bieden wij aan:

I. Leary 4 Kids opleiding voor begeleiders


Een driedaagse opleiding voor:
  • therapeuten
  • docenten, leerkrachten/IBers en directeuren PO/VO
  • kindercoaches en begeleiders
We maken in deze training gebruik van de ICL-r (Interpersoonlijkheidstest)


Vooraf Dag 1 de Roos van Leary compleet
  • Basiskennis, met daarbij een persoonlijke interpersoonlijkheidsscore
  • Hoe werkt de Roos van Leary met kinderen
  • Interactie in ontwikkelingspsychologie
Dag 2 Hoe beïnvloed ik mijn werkomgeving en pas ik dat voldoende aan aan de situaties in mijn werk
  • Veiligheidsstrategieën van kinderen per interactie-segment
  • Interpersoonlijkheidsscores
  • Oefenen met minder goed ontwikkelde segmenten in praktijkcases
Dag 3 Werken met Leary 4 Kids
  • Programma maken voor 'kids' in eigen werk
  • Toetsen van de programma's
Tussen de dagen door huiswerk en intervisie.

Nazorg:
  • Out-take
  • Online supervisie op aanvraag
Kosten inclusief boek, testen en syllabi € 1150
Exclusief accommodatie en lunch
Exclusief online supervisie
De Leary Academy is vrijgesteld van BTWDeze opleiding kan ook bedrijfsintern verzorgd worden.
Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.II Leary 4 Kids Coaching / Workshop

Bestemd voor ouders en kinderen om
  • gedrag te leren herkennen als relatievoorstellen 
  • de achterliggende oorzaken van problemen in de interactie te ontdekken 
  • leren toepassen van de dieren als metaforen voor kinderen om effectiever met elkaar en volwassenen te kunnen communiceren
Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. III Leary 4 Kids lesprogramma's

Op scholen en in zorginstellingen kunnen wij een kortdurend trainings- of lesprogramma verzorgen voor docenten, verzorgers en hun pupillen

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 

Gratis ebook!de kracht van 8
van Bert van Dijk
Download
Meer weten over het aanbod van de Learyacademy en de mogelijkheden? Maak een afspraak!