Leary 4 Kids


Je gunt ook je kinderen een handvat om het gedrag van anderen positief te beïnvloeden. Maar kinderen hebben hun eigen taal en belevingswereld. Daarom ontwikkelden wij het Leary 4 kids programma.Leary 4 kids richt zich op kinderen - zodat zij leren omgaan met verschillend gedrag -, maar ook op ouders en docenten. Zij kunnen er immers het beste samen naar streven om
  • het eigen gedrag te herkennen
  • het gedrag van de ander beter te begrijpen
  • ongewenst (zoals pest-)gedrag positief te kunnen beïnvloeden
Leary 4 kids is erop gericht ouders, docenten en kinderen te leren welke wederzijdse invloed gedrag heeft. Het kind leert zelf invloed uitoefenen op het gedrag van leeftijdsgenoten en dat van de volwassene.
Het kind leert omgaan met de ander vanuit zelfreflectie en zelfvertrouwen. Belangrijk daarbij is dat we niet alleen gedrag, maar ook cognities en gevoelens bij het proces betrekken.

Leary 4 kids op school

Onze programma's zijn maatwerk. Wij kijken met elke school afzonderlijk naar de behoeftes en wensen. Docenten leren de methodiek op praktische wijze toepassen bij leerlingen, ouders en belangenbehartigers. Voor leerlingen kunnen we het programma aanpassen aan verschillende leeftijdscategorieen. In kleine groepen kunnen docenten en leerlingen van elkaar leren en elkaar motiveren. Deze vorm is herkenbaar en is direct toepasbaar in de praktijk, speels en door gebruik te maken van dieren niet bedreigend.  

Leary 4 kids in het gezin

Wij verzorgen onze programma's in een open en praktische vorm. In 3 kortdurende bijeenkomsten delen we onze kennis en inzichten en geven we de gelegenheid om met elkaar te oefenen, waardoor de methodiek meteen toepasbaar wordt binnen de eigen omgeving en situaties. We kijken hierbij naar behoeftes en wensen van elk individu. In kleine groepen kunnen ouders van elkaar leren en elkaar motiveren. 

Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Gratis ebook!de kracht van 8
van Bert van Dijk
Download
Meer weten over het aanbod van de Learyacademy en de mogelijkheden? Maak een afspraak!