Klachten

Klachtenregeling

Klachten kunnen schriftelijk , gemotiveerd en ondertekend en binnen twee maanden na de gebeurtenis waarover wordt geklaagd te worden ingediend bij de directie van de Leary Academy.

De directie bevestigt ommegaand de ontvangst van de klacht aan de klager.

De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt. Na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden.

Binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht. Indien de directie van opvatting is dat deze termijn te kort is, dan vermeldt zij dat in haar bevestiging, zoals bedoel in artikel 15.4 van de Algemene Voorwaarden onder vermelding van een indicatie, wanneer de klager een beslissing kan verwachten.

Wanneer de klacht niet tot tevredenheid wordt afgehandeld, kan de kwestie worden voorgelegd aan de Nederlandse Orde van Beroepstrainers (NOBTRA) die in die kwestie optreedt als onafhankelijke geschillencommissie. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend voor de Leary Academy en voor de klant. Eventuele consequenties worden door Leary Academy zo snel mogelijk afgehandeld.

Alle correspondentie betreffende de klacht wordt vertrouwelijk behandeld en bewaard tot drie maanden na afhandeling van de klacht.

de Algemene Voorwaarden

Gratis ebook!de kracht van 8
van Bert van Dijk
Download
Meer weten over het aanbod van de Learyacademy en de mogelijkheden? Maak een afspraak!